Oppdaterte Ukraina-sanksjoner

Foto: Utenriksdepartementet

Foto: Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet har nå i samarbeid med NHO, BNL og bransjeforeningene utarbeidet en oppdatert og betydelig mer detaljert veileder for næringslivet i forbindelse med sanksjonene mot Russland som følge av krigen mot Ukraina.

Saken er hentet fra BNL.no

Veilederen inneholder en oversikt over gjeldende sanksjoner og omfatter nå sjekkliste for eksportører og importører. Se veilederen pkt 10.

Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet - regjeringen.no

Videre behandler veilederen nå aktsomhetskravet og gjennomføring av "Due Dilligence"/aktsomhetskontroll, se veilederen pkt 11, samt nyttige lenker og ressurser.

Disse punktene har det vært viktig for næringslivet å få konkret veiledning på.
Utenriksdepartementet har også opprettet en servicetelefon hvor næringslivet kan henvende seg. Telefonen er betjent mellom kl. 10 og 12 på hverdager. UD vil ikke kunne gi konkret juridisk rådgivning, men vil bistå med å svare på spørsmål så langt det er mulig. Nummeret til servicetelefonen er 23 95 15 15. Næringslivet kan også sende inn spørsmål til sanksjoner@mfa.no.

Åpner for innspill om forbedringer

Utenriksdepartementet har også åpnet for innspill om ytterligere forbedringer av veiledningen. Henvendelser om dette kan sendes til BNLs kontaktperson Lars Jacob Hiim: lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

BNL og bransjene vurderer fortløpende behov for ytterligere veiledning og informasjon til medlemsbedriftene.