Under høringen, fra venstre Tore Bakke (Bravida), Tore Strandskog (Nelfo) og Marianne W. Røiseland (RørNorge). Under høringen, fra venstre Tore Bakke (Bravida), Tore Strandskog (Nelfo) og Marianne W. Røiseland (RørNorge).

Politikere møtte massiv motstand mot innleieforbudet

Under høringen, fra venstreTore Bakke (Bravida), Tore Strandskog (Nelfo) og Marianne W. Røiseland (RørNorge).

Under høringen, fra venstre Tore Bakke (Bravida), Tore Strandskog (Nelfo) og Marianne W. Røiseland (RørNorge).

— I byggeprosjekter går ikke alt på skinner. I store offentlige prosjekter er endringer mer en regel, enn et unntak.

Det sa Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida til Arbeids- og sosialkomiteen. Han møtte sammen med Rørentreprenørene Norge (RørNorge) på høring om endringer av innleiereglene.

— Som entreprenører er vi pålagt å utføre merarbeid på inntil 20 % av kontraktssummen, innen den avtalte tidsrammen. Vi kan ikke ha 20 % av arbeidsstokken sittende på reservebenken, påpekte Bakke og advarte mot konsekvensene av et innleieforbud på Østlandet.

Feil medisin
Bakke var ikke alene om å uttrykke sterk bekymring mot innleieforbudet, men han var den eneste bedriftslederen som tok til motmæle mot regjeringens forslag til innstramminger.

— For oss i Bravida kan konsekvensene av et forbud bli flere. Bruken av underentreprenører vil øke drastisk, noe som vil gjøre det enda mer problematisk å føre kontroll. Når fleksibiliteten vi i dag har forsvinner, vil færre aktører i Norge være i stand til å gi tilbud på prosjekter. Når ikke vi som stor aktør, tar risikoen med å prise store offentlige prosjekter, da er det ikke mange andre i landet som tør det heller, sa Bakke og advarte mot en politikk som forfordeler utenlandske selskap.

imagecfitu.pngDyster sak, god stemning der alle takker nei til innleieforbud på Østlandet, fra venstre Tore Strandskog (Nelfo), Tore Bakke (Bravida), Marianne W. Røiseland (RørNorge) og Jørgen Leegaard (BNL).

Mer usikker
RørNorge fikk spørsmål fra Høyres Anna Molberg om hvilke konsekvenser et innleieforbud får for inntaket av nye lærlinger.

Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i RørNorge påpekte at det er oversøking til faget og at yrkesfag er mer populært enn noen gang.

— Utfordringen vår er å finne nok læreplasser og den største utfordringen er usikkerhet. I usikre tider vegrer bedriftene seg for å ta inn lærlinger. De må sørge for å ha nok arbeid til egne ansatte, sa Røiseland.

image0.jpgFra venstre Frank Ivar Andersen (ByggHåndverk Norge), Tore Bakke (Bravida), Marianne W. Røiseland (RørNorge), Tore Strandskog (Nelfo) og Jørgen Leegaard (BNL).

Ønsker seriøsitet
I likhet med mange representanter fra byggenæringen ønsker Bravida og RørNorge faste, hele stillinger.

— Vi ønsker det samme som regjeringen, men vi tror ikke medisinen virker. I vår del av bransjen er faste, hele stillinger hovedregelen. Vi vil absolutt ikke ha en bransje med stadige permitteringer og uforutsigbare arbeidstider. Vi håper virkelig Stortinget lytter til advarslene. Vi vil det samme, da må vi sette oss ned og sammen finne gode virkemidler, konkluderer Bakke og Røiseland etter møtet på Stortinget.

Arbeids- og sosialkomiteen skal ferdigbehandle saken innen 29. november, dernest går den til Stortinget for behandling i midten av desember.

Klipp fra: Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité onsdag 26. oktober 2022

Klipp fra: Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité onsdag 26. oktober 2022