Rørhåndboka 2023 er her!

Rørhåndboka regnes for å være et helt nødvendig oppslagsverk for rørleggeren for å løse utfordringer i hverdagen. Rørhåndboka blir revidert og utvidet hvert år for alltid å være oppdatert på forskrifts- og produktnivå

Rørhåndboka 2023 inneholder mange nye og reviderte blader. I overkant av 20 blader oppdatert. Blant annet disse er nye blader; "Luft i vannbårne anlegg – vakuumavgasser, Sirkulær disponering av vann og vannmålere og montering av disse". 

Årets papirutgave kommer i det samme "nye" mer håndterlige formatet som ble lansert i 2022. Med boken følger også én unik kodelisens til en tilhørende app, som lett lar deg lese og søke i boken på en mobil enhet. Nedlastningsinstrukser og kodelisens for appen finner du inne i papirboken. I tillegg medfølger en kalender og viktige førstehjelpssider. 

Papirversjonen av Rørhåndboka er nå i sitt 29. år.

Fullversjonen "Rørhåndboka pluss" kommer kun i digital utgave gjennom abonnement i Nemiteks kompetansebibliotek.  Denne inneholder alle kapitler og blader for utførelse, prosjektering og administrasjon. Her får du også tilgang til eldre utgaver og en håndbok om vannskader fra Mycoteam.

Rørhåndboka kan nå bestilles på www.vvskunnskap.no.