RørNorge med på å bygge nettverk

Liv Kari Skudal Hansteen (adm. dir. Rådgivende Ingeniørers Forening), Tone Tellevik Dahl (adm. dir. Norsk Eiendom) og Marianne W. Røiseland (arm. dir. Rørentreprenørene Norge)

Liv Kari Skudal Hansteen (adm. dir. Rådgivende Ingeniørers Forening), Tone Tellevik Dahl (adm. dir. Norsk Eiendom) og Marianne W. Røiseland (arm. dir. Rørentreprenørene Norge).

Prosjektet "Sammen 2030" har som mål å samle hele byggenæringen for å sikre en samlet næring bedre rammevilkår. RørNorge er med i styringsgruppen for prosjektet.

– Vi har  mange felles utfordringer for å være en fremtidsrettet, bærekraftig og lønnsom næring. Å snakke sammen og å snakke samme språk har alt å si for å bygge næringen, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Hun sitter i styringsgruppen for prosjektet sammen med direktørene i Rådgivende Ingeniørers Forbund (RIF), EBA, Norsk Eiendom og Arkitektbedriftene. Tidligere styreleder i BNL og eksdirektør i Saint-Gobain, Jan Halstensen, er primus motor og prosjektleder for Sammen 2030.

– Vi planlegger møteplasser for toppledere i bygg, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) og sørger for å få felles fakta om næringen på bordet, sier Røiseland.

Nettverket har engasjert BI til å utarbeide en tilstandsrapport, som alle kan hente på siden www.sammen2030.no

– Å ha fakta på plass når vi skal argumentere for bedre rammevilkår er avgjørende, sier Røiseland.

Sammen 2030 er opptatt av næringen samlet skal oppleves som, og være, attraktiv for unge å søke seg til og interessant å jobbe i.

– RørNorge har akkurat det samme målet, men det er klart at sjansen for å lykkes øker hvis vi kan stå sammen med andre store aktører om budskapet.

Røiseland legger til at de tekniske fagene har utfordringer som en hovedentreprenør eller arkitekt ikke alltid tenker på.

– Den tekniske delen av et bygg er stor og øker. Skal du bygge smarte, moderne bygg må den tekniske infrastrukturen fungere. Da er det viktig for oss at de tekniske fagene "sitter ved bordet" og er med i diskusjonen om fremtidsutviklingen, sier Røiseland.

Hun mener det har stor betydning at topplederne i prosjektmarkedet møtes, kjenner hverandre og snakker sammen om mer overordnede utfordringer. På frokostmøte i mai deltok nesten 100 toppledere. Tilbakemeldingene var utelukkende positive og nå planlegges ny samling i oktober.

– Å ha møteplasser der aktørene snakker på tvers av fag og posisjon er viktig for utvikling av næringen. Det er mye å snakke om.