Ruster opp bedrifter med NOKUT

Skjermdump: Nokut/https://youtu.be/uoEls3rJgiI

Skjermdump: Nokut/https://youtu.be/uoEls3rJgiI.

Med NOKUT-godkjenning av sitt fagbrev blir utenlandske fagarbeidere sidestilt med norske. Det gir rettferdige lønnsvilkår, utviklingsmuligheter og løfter både ansatte og bedrifter.

– Vi i NOKUT mener at det å godkjenne også er å anerkjenne. Derfor er det gledelig at det i tariffoppgjøret 2020 ble bestemt at utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT, er sidestilte med norske fagbrev. Med det slipper vi at personer med utenlandsk fagutdanning går rundt på norske byggeplasser som ufaglærte, sier seksjonssjef Silje Molander i NOKUT.

Siden 2016 har 250 utenlandske rørleggere fått godkjent sine fagbrev. De aller fleste – 90 prosent – kommer fra Polen, mens Tyskland og Litauen står for resten av godkjenningene.

– Det er strenge krav til kvalitetssikring når NOKUT verifiserer utenlandske dokumenter. NOKUT har nettverk i utlandet som sikrer at dokumentene er riktige, og utenlandske fagarbeidere som er NOKUT-godkjent skal være på samme nivå som de som er utdannet i Norge, sier Molander.

24 prosent av NOKUT-godkjente er rørleggere

– Jeg vil anbefale å få en godkjenning, for uansett hvor du er i verden vil du alltid kunne få jobb med en slik utdanning, sier Ott Soomets i EFC Norge.

Han og kollegaen Reimo Tiitso er tømrere i EFC Norge, og har begge NOKUT-godkjent sine fagbrev.

– Det er viktig å ha godkjenning i Norge. Du får høyere lønn, og for meg er det viktig å bli bedre og utvikle meg som håndverker, sier Tiitso. Han jobbet tidligere som tømrer, men er nå byggeleder.

I dag utgjør rørleggere 24 prosent av det totale antallet fagarbeidere som har fått godkjent sitt fagbrev. Trevaresnekkere troner på toppen med 39 prosent, tømrere står for 11 prosent, murere 11, møbelsnekkere 9 og betongfagarbeidere 7 prosent.

– Jeg tror at for de ansatte så betyr det mer selvtillit ute og at de blir tatt mer på alvor, sier salgs- og markedssjef Ole-Christian Opseth i EFC Norge, og legger til:

– Jeg vil absolutt anbefale alle å få godkjent utdanningen til sine ansatte, fordi det løfter hele selskapet og de ansatte, og du blir mer konkurransedyktig.

Fagarbeideren søker selv NOKUT-godkjenning

– Det er den enkelte person selv som søker til NOKUT. Dette gjøres via en søkeportal der man laster opp dokumentene sine på originalspråk og med oversettelse. Så er det NOKUTs saksbehandlere som vurderer nivå og omfang, sier Silje Molander.

Om den utenlandske kvalifikasjonen oppfyller kravene til nivå og omfang, sendes saken videre til faglig vurdering. Den faglige vurderingen blir gjort av eksterne sakkyndige, som er godt kvalifiserte personer fra partene i arbeidslivet. De vurderer det faglige, og sammenligner en utenlandsk læreplan med en norsk læreplan.

– Vi er glade for at bedrifter som EFC Norge informerer sine ansatte om godkjenningsordningene. Det gir den enkelte arbeidstaker muligheter til utvikling, men gjør også bedriftene bedre rustet til å for eksempel delta i offentlige anbud, der det stilles krav til ansatte med fagutdanning, sier Molander.

Ordningen utvides også fremover. Senest i november 2021 ble ordningen utvidet med flere kvalifikasjoner, og det vil komme med flere land og kvalifikasjoner i tiden fremover.