Stolt optimisme

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Samtidig som prisen på råvarer og renten stiger, boligbyggingen faller, krigen i Ukraina fortsetter, store deler av Asia er koronastengt, varer uteblir og regjeringen innfører stramme regler for midlertidig ansatte, så ser bedriftene nokså lyst på den markedssituasjonen.

Av de spurte rørleggerbedriftene i en undersøkelse i juli sier 94 % at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. Det er gode nyheter i en krevende tid. Men det er flere som krysser av for tilfredsstillende (52 %), enn det er de som sier markedssituasjonen er direkte god (42 %).  Tre områder i landet skiller seg i NHOs juli-undersøkelse bekymringsfullt ut; det er Troms og Finnmark, Innlandet og delvis Viken. I de områdene går det trådt og har nok gjort det noe tid.

Det er en del skyer i nær horisont, men det er vanskelig å forutse hvor, når eller om uværet treffer. I en bransjeforening er oppgaven å være føre var. Vi må jobbe for at et eventuelt skybrudd varer kortest mulig og råder medlemmer til å være føre var. Også denne høsten kommer vi til å ha høyt søkelys på juss og kontrakter og gi råd som sikrer bedrifter best mulig mot det uforutsette.

I vår har vi vært opptatt av å lete etter tidlige tegn på hvordan markedet utvikler seg og hva som kan være gode tiltak for å sikre en mest mulig positiv utgang. Det handler om å gi bedriftene gode rammevilkår og passe på faget og sørge for at det er i utvikling.

Lyspunktene er nokså mange i vårt fag. I EU er renovasjon av bygninger et av de viktigste miljøtiltakene. Det er ikke bare snakk om tette vinduer, men om vannbårne energianlegg, gode rørføringer som sikrer rent og riktig temperert vann. Det er snakk om gjenbruk av vann og å sikre bygninger mot overvann. Mye av dette er rørleggerens jobb både i nye og gamle bygg.

Rørleggerfaget er et populært fag å søke seg til. De siste to årene har det vært rundt 15 % flere unge som har søkt seg til yrket og i tillegg vil mange voksne bli rørleggere. En av våre hovedoppgaver er å holde faget populært. RørNorge kommer til å jobbe aktivt for at den som i fremtiden kan kalle seg rørlegger, ja den har utdanning som rørlegger.

Som bransjeforening er vi opptatt av at faget moderniseres og holder høy kvalitet. I dag er det mange operasjoner en rørlegger må utføre, som en rørlegger ikke trengte å tenke på tidligere. Kravene til sprinkling og vannbårne anlegg er bare to områder der vi som bransje sammen må bidra til høy kvalitet.

Høy faglig kvalitet skaper trygghet hos alle som engasjerer en rørleggerbedrift. For samfunnet gir godt rørleggerarbeid god helse og gode miljøtiltak. Derfor er det viktig for myndighetene å stille krav både til hva rørleggeren skal ha av kunnskap og til hvordan jobbene skal utføres. For rørleggerbedriften gir høy faglig kvalitet mere jobb – og det gir stolthet til yrket.

Faglig stolthet er kanskje den viktigste kvaliteten å ha hvis det blåser til storm. Når 94 % prosent svarer at markedet er ganske OK, så er det kanskje et uttrykk for at det står godt til i rørleggerfaget.