Webinar om varslede innstramminger og mulig forbud mot innleie i Osloregionen

Regjeringen har varslet ytterligere innstramminger i innleieregelverket og mulig forbud mot innleie fra bemanningsbedrifter i Osloregionen. Lovforslaget er ventet på høring i midten av januar 2022.

BNL inviterer til digitalt medlemsmøte. Vi gir deg en oppdatering på dagens regler, de varslede endringene og hvordan BNL jobber videre med saken.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Webinaret holdes torsdag 20. januar kl. 10-11 og er for medlemmer i BNLs bransjeforeninger. Webinaret er gratis.

Du kan melde deg på her

Program:

  • Innleie – hvilke regler gjelder i dag?
  • Hvilke endringer er foreslått?
  • Presentasjon av BNLs svar på lovforslaget
  • Hvordan jobber BNL videre med saken?
  • Hvordan kan bedriftene bidra? 

Fra BNL deltar:

  • Nina Solli, administrerende direktør

  • Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS

  • Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk

  • I tillegg vil BNLs advokater være tilgjengelige for å svare på spørsmål

Praktisk:

Webinaret vil foregå på Teams. Lenke blir sendt sammen med bekreftelse på påmeldingen. Har du spørsmål, ta kontakt med Mari Langholm,  administrasjonssekretær i BNL.