Alle vil bli rørleggere!

ORIN (Rørentreprenørene Troms) og Eli Eide (RørNorge) på skolebesøk på Kvaløya Videregående Skole.

Rørleggerfaget er et av de mest populære byggfagene. Faget er blitt så populært at ikke alle får plass på rørleggerlinja. Det er et luksusproblem!

På Kvaløya videregående skole deler Opplæringskontoret i Nord (Orin) ut solbriller til elevene på rørleggerlinja.

Fremtida er så lys - du bli helt blenda, ler Merete Larsen, lederen av kontoret.

De 16 som har fått plass på denne rørleggerlinja i Troms er toppmotivert. De gleder seg til utplassering og de tror på en spennende arbeidshverdag. Det var 37 elever som søkte seg til linjen i fjor og karaktersnittet er på hele 4,5. Rørleggerlinja var den mest populære linja på Kvaløya videregående skole i fjor.

Læreren Hans Martin Pedersen mener et godt bransjesamarbeid har hovedæren for at linja er blitt så populær. Bedrifter stiller opp og bransjen skaper blest. I tillegg har undervisningslokalene og verktøyene fått et løft.

Vi skulle gjerne hatt med flere jenter, det er det eneste vi mangler. Men jeg ser lyst på fremtiden for rørleggerfaget, sier han.

I "gamle dager" kunne en utdanningsveileder på ungdomsskolen finne på å si - til den minst motiverte eleven; "du kan alltids bli rørlegger". Den holdningen fikk dessverre sette seg. Støtt og stadig treffer jeg på folk som snakker om at "vi må heve statusen til yrket". Noen av dem er gode, kjente travere i bransjen. Måtte alle i bransjen se det ungdommen ser; Å bli rørlegger er superpopulært. Bransjen må slutte å snakke seg selv ned.

Med svennebrev i hånda ligger verden for dine føtter. Du har en sikker og variert jobb for resten av yrkeslivet. Du tjener penger så du klarer deg. Du kan ha et liv ved siden av jobben. Og du kan velge å utdanne deg videre. Det er yrkesmuligheter i alle retninger.

Læreren i nord tror på trivselen. Ungdommen som kommer hjem. Fornøyde etter en dag i bedrift. Lønn er en ting, sier han, men trivselen den er viktig. Foreldrene sprer videre den fornøyde ungdommens fortelling ved kjøkkenbordet til andre foreldre. De forteller om sønner og døtre som føler at de lykkes og blir sett på jobben. Slik spres ordet og slik løftes yrket.

Rørlegger er på vinnerlaget!