Åpenhetsloven – Kombinert seminar/webinar 29. mars 2023

Seminar/webinar arrangeres om Åpenhetsloven

Det arrangeres et kombinert seminar/webinar i Næringslivets Hus 29. mars. Temaet er redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger som virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal offentliggjøre innen 30. juni 2023.

Invitasjon til et kombinert seminar/webinar i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 i Oslo, møterom Sinnataggen 29. mars 2023 kl. 09.00-11.00.

Temaet er redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger som virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal offentliggjøre innen 30. juni 2023.

Vi vil vise et konkret eksempel på hvordan en slik redegjørelse kan utformes. Formålet er å forenkle det bedriftsinterne arbeidet med virksomhetens redegjørelse.

I tillegg vil vi gi en status i arbeidet med kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger fra arbeidsgruppen og orientere om bransjesamarbeidet som pågår.

Klikk her for lenke til påmeldingsskjema. Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Samtlige påmeldte vil motta en e-post med lenke til streaming dagen før seminaret/webinaret.

Deltakelse er gratis og kun åpen for BNLs bransjeforeninger, der RørNorge er med. Vi oppfordrer alle til å melde seg på så snart som mulig og innen påmeldingsfristen 27. mars 2023 kl. 16.00.