Flere bedrifter varsler permitteringer

Marianne W. Røiseland, adm.dir. Rørentreprenørene Norge.

15 % av medlemsbedriftene rapporterer at de trolig gjennomfører permitteringer i løpet av de neste tre månedene. – Uroen i markedet er stor, sier Marianne W. Røiseland, adm.dir. Rørentreprenørene Norge.

NHO har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsbedriften. Av RørNorges medlemsbedrifter har 110 av 630 bedrifter besvart, det er en nokså høy svarprosent.

35 % av medlemsbedriftene til Rørentreprenørene Norge rapporterer om en nedgang i markedsutsiktene de neste 6 månedene, men 11 % sier den er bedre og 54 % opplever den som uendret.

Samtidig sier 80 % at dagens markedssituasjon generelt er god eller tilfredsstillende, 21 % opplever den som dårlig.

15 % av medlemsbedriftene våre rapporterer at det vil bli gjennomført permitteringer de neste 3 månedene.

Av de som ikke vurderer permittering opplyser 75 % at de opplever reduksjonen som midlertidig.

marianne alvorlig 2022.jpgMarianne W. Røiseland, adm.dir. Rørentreprenørene Norge.

– Det var våre tall fra NHOs markedsundersøkelse for februar, sier Marianne W. Røiseland.

– RørNorges 13 avdelingsleder forteller om en del lokale variasjoner. I Vestfold går det så det griner, mens det i Telemark er trådt. I hyttemarkedet på Innlandet er det bråstopp, mens i Nord Norge støvsuger bedriftene arbeidsmarkedet for rørleggere.

Generell virker det som om reduksjon i oppdrag er større i servicemarkedet enn i prosjektmarkedet. Det er mange som kjenner på både høye strømpriser og den generelle prisstigningen. Men det er samtidig mange som tar grep for å få ned strømutgiftene og installerer mer energieffektive løsninger. De ringer også rørleggeren.

– Skal vi beskrive situasjonen med ett ord, så er det; urolig, avslutter Røiseland.