Ikke tenk; jaja, de nye innleiereglene treffer ikke oss!

Sannsynligvis blir bedriften berørt. De nye reglene som ble vedtatt like før jul bør alle bedriftsledere i rørbransjen ta en skikkelig kikk på – og det gjør ikke noe om du i samtidig ser litt på reglene som kom i 2019. Ikke alle følger dem.

Reglene Stortinget vedtok før jul betyr tidenes kraftigste innstramming av fleksibilitet i byggenæringen. Oslo, Viken og tidligere Vestfold er særlig rammet med totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå, men hele landet berøres. Som BNL/NHO poengterer:

  1. Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det betyr at ved midlertidige behov som i forbindelse med arbeidsstopp eller prosjekt, kun vil være tillatt å leie fra bemanningsbyrå ved vikariat eller etter avtale med tillitsvalgt som er bundet av tariffavtale.

  2. Fra 1. april er det totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplass i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet går frem i forskrift der "bygningsarbeid" og "byggeplass" er tydelig definert.

  3. Etter tre år som innleid har alle over hele landet rett til fast ansettelse i bedriften som leier inn.

  4. Grensen mellom innleie og entrepriser blir presisert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.

RørNorge har vært kritiske til denne innstrammingen fra første stund, og vi har jobbet i motvind for å hindre den. Men nå kommer altså reglene, enten vi vil det eller ikke. Og vi må tenke annerledes.

 Vi får nye oppgaver:

  1. Vi må sørge for god informasjon til rørbedrifter.

Vi anbefaler alle å bruke medlemskapet til å holde seg orientert, ta kontakt med BNLs advokater ved den minste tvil om innleiereglene. De strenge reglene kan også få betydning for hvordan kontraktene utformes. Gjennom Teknisk Jusforum gir vi råd om hva bedrifter må passe på i kontrakter.

Utenfor "forbudsområdet" må alle bedrifter som trenger å leie fra bemanningsbyrå bidra til at minst halvparten av ansatte organiserer seg og tariffavtale kommer på plass. Den regelen har vært der siden 2019.

  1. Vi må finne en god måte å registrere konsekvenser av regelendringen.

Her trenger vi hjelp fra alle bedrifter for å få oversikten over konsekvensene. Bedriften din kan ha jobbet så mye for andre produksjonsbedrifter at den plutselig regnes som bemanningsbyrå. Det kan være kontrakter som ender i utlandet, prosjekter som ikke blir ferdig og andre forhold som er en direkte konsekvens av at reglene endres. Vi trenger fakta.

  1. Vi vil jobbe for gode regelverk.

Hvis det viser seg at konsekvensene av innleieforbudet blir så negative som vi frykter, da vil vi jobbe for å få reglene endret. Den planen legger vi nå i fellesskapet i BNL. Vi må ha arbeidsforhold og rammebetingelser som tar hensyn til svingninger og som gjør det mulig for både store og mindre rørleggerbedrifter å jobbe i dette landet.