Øk byggenes levetid!

Panelsamtale: Harald V. Nikolaisen (administrerende direktør i Statsbygg), Randi Lekanger (direktør bærekraft og miljø i Skanska), Birgit Farstad Larsen (administrerende direktør i Cowi), og Karina Nilsen (bærekraftsansvarlig i GK).

Panelsamtale: Harald V. Nikolaisen (administrerende direktør i Statsbygg), Randi Lekanger (direktør bærekraft og miljø i Skanska), Birgit Farstad Larsen (administrerende direktør i Cowi), og Karina Nilsen (bærekraftsansvarlig i GK).

– Vi vil at de tekniske fagene skal være med i den livsløpsanalysen, sånn at det faktisk kan brukes til å se på hele bygget gjennom hele levetiden, og da må man også se på eventuelt energiberegningen.

Det sa Karina Nilsen, bærekraftsansvarlig i GK, på toppledersamlingen SAMMEN2030. 

På samlingen var tema å finne gode grep for klimapartnerskapet med regjeringen for å bygge mer bærekraftig og redusere miljøutslippene.   

Nilsen mener byggenes levetid er nøkkelen til mer bærekraftige nye bygg. 

Tekniske fag må med 

– Det vi har sett fra de kravene som allerede har vært i livsløpsanalyser, er at de tekniske fagene ikke alltid har vært med. Vi vil ha med hele bygget, og vi vil gjerne ha med hele levetiden, for da får man helt andre samtaler og rammeverk, påpekte Nilsen i samtalen med de administrerende direktørene i Skanska, Statsbygg og Cowi. 

Karina Nilsen sa etter samtalen at hun ser mange muligheter for rørbransjen i det grønne skiftet. 

– For rørbransjen gir det mange muligheter å være en del av regjeringens energieffektiviseringsplan med vannbårne løsninger. Jeg har veldig tro på energisystemer som er avhengig av rør og vannbåren varme. 


Forbundet med fare
 

Nilsen er opptatt av å øke kunnskapen om de systemene rørleggeren kan bidra med og får den kompetansen med fra starten i alle store prosjekter. 

– For å lykkes må vi synliggjøre de løsningene vi har og jobbe flere samspillskontrakter. Rør er ofte forbundet med risiko, ved lekkasjer eller liknende, det er ikke bare-bare å gjøre noe nytt og spennende på rør, for skadepotensialet er også veldig stort. Så jeg tror det er viktig å få på plass gode samspillsmodeller for å teste nye ting, og for å dele risikoen, sier hun.  

Skjermbilde 2023-10-16 kl. 15.31.33.png

Fellesskap endrer form
 

SAMMEN2020 ble etablert som en møteplass for toppledere for med fakta fremsnakke næringen. Ganske raskt ble fokuser på hvordan næringen sammen kan nå målene om en mer bærekraftig næring. Sammen 2020 har som Sammen 2030 oppnådd at byggenæringen er blitt regjeringens klimaparter.  

– For vår del blir SAMMEN2030 som ide og samhandling en del av BNL. Det er et godt og riktig sted som kan bidra til enda større tydelighet. Det viktigste er at vi fortsatt arbeider for samarbeid og ideutveksling. Bare på den måten kan vi nå målene om en bærekraftig og attraktiv næring, sier Marianne W. Røiseland, adm.dir i Rørentreprenørene Norge.