Regelverk for vannskadesikkerhet i bygg, en bransjeutfordring

RørNorge jobber med forslag til endring (fra venstre): Are Skaar Nielsen (fagsjef), Oddgeir Tobiassen (Direktør kompetanse og utvikling), Eli Heyerdahl Eide (fagsjef) og Henrik Seljeset Berg-Olsen (fagsjef).

Kravene til vannskadesikkerhet i Byggteknisk forskrift har vært gjenstand for mye diskusjon og frustrasjon opp gjennom årene. Det ønsker vi å gjøre noe med!

Erfaring fra prosjekter er at det blir brukt mye tid (og penger) på å diskutere hva som er godt nok for å oppfylle funksjonskravene mht. vannskadesikkerhet i TEK17. Tolkningene av regelverket er ofte like mange som antall deltagende personer i møtet og alle har sin egen lommebok å ta hensyn til.

Øivind Ask, i medlemsbedriften Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS, har i høst forsøkt å få vvs-tekniske rådgivere til å ta et standpunkt til hva som er godt nok. I helt konkrete eksempler på vanninstallasjoner som prosjekteres hver eneste dag, har ingen ønsket å uttale seg skriftlig. Dette forteller oss at usikkerheten rundt hvor kravsnivået ligger er for stort.

Representanter fra Fagrådet for våtrom (FFV) og RørNorge jobber med forslag til endring av veiledningsteksten for § 15-5. Innvendig vanninstallasjon i TEK17. Målet er å få et regelverk med mindre rom for tolkning og etablere et kravsnivå som er fornuftig. Kravene som settes må gå opp i en nytte/kost-analyse. I forlengelsen kan vi spare bransjen for konflikt, usikkerhet og unødvendige kostnader. Hovedfokus må være vannskadesikre installasjoner basert på god håndverksmessig utførelse.