Regjeringen sier en ting, gjør noe annet

Bilde av Administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

Administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

– Ha gjerne klimaambisjoner, men de får dere betale selv, var budskapet fra utdanningsministeren til NTNU i Trondheim. I regjeringens Energimelding er budskapet det motsatte.

Rørfag-kommentar av adm. dir. Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Da Olje- og energiminister Terje Aasland og Espen Barth Eide, som inntil nylig var Klima- og miljøminister, la frem regjeringens Energimelding, var det et budskap et helt annet.

– Det er ikke mulig å snakke om utslippsreduksjon uten å ta tak i den store elefanten i rommet, hvordan vi bruker energi, sa Barth Eide og påpekte at vi må slutte å bruke strøm der vi kan bruke andre og bedre energikilder, som vannbårne oppvarmingssystemer.

Kan Statsbygg, for NTNU la være å bygge en effektiv energisentral og samtidig fremstå som troverdig i klimasaken? Det spørsmålet må det være lov å stille for oss i Rørentreprenørene Norge.

For noen år siden tok jeg et kurs på Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), der husker jeg historien om lyspærer. De første lyspærene kunne vare mer eller mindre evig. Det var ikke særlig lønnsomt for dem som produserte lyspærer. Konklusjonen ble; senk kvalitet, så øker inntektene. Det er en strategi som kun er bra for lyspæreprodusentene. Alle andre og klima inkludert, taper på en slik strategi.

Stadig hører vi historier om elementer i bygg som har så simpel kvalitet at de knapt varer reklamasjonstiden på fem år.

– Det verste vi ser er utbygger som har i sin kontrakt at vedkommende har fem års serviceansvar for anleggene som er levert. Så går de fem årene. Da kommer det andre inn og ser at feilene de er satt til å rette, oppstod da bygget ble satt opp, fortalte en bedriftsleder meg.

Han mente det er en kombinasjon av kunnskapsmangel hos byggherre og prosjekterende som ikke vet eller forteller om konsekvensene av løsningene, som fører til dårlig kvalitet. Det blir dyrt å gjøre ting billig.

– Vi måtte gjøre reparasjoner på et helt nytt leilighetsprosjekt. Leiligheten skulle leies ut og utbygger skjønte fort at her var det vesentlige elementer som måtte byttes ut for å unngå skader og klager. Det er nesten flaut å måtte bytte ut kjerneelementer i helt nye bygg.

I USA har Biden-administrasjonen jobbet med et lovverk som skal sikre at forbrukerne kan få reparert varene sine til en lavest mulig pris. Apple lover at de vil gi "alle" mulighet til å gjøre reparasjoner på Apples produkter. Kanskje gjør det grepet at mobiltelefonen varer lengre og at en ikke tar "lyspæregrep" for at vi skal skifte mobil oftere enn nødvendig.

Ord må følge handling. Mener vi noe med budskapet om å bruke energien riktig, må vi bygge med kvalitet og gode tekniske løsninger. Det er, som de gamle lyspærene, mest lønnsomt for alle som skal bruke og eie byggene.