Regjeringens budskap: Ut med panelovner, inn med vannbåren oppvarming

Foto: Bilde lånt fra regjeringen.no

– Det kjempeviktig at vi setter fokus på alternativer til å bruke strøm som oppvarmingskilde, sa Olje- og energiminister Terje Aasland da regjeringens Energimelding ble lagt frem.

Sammen med klima og miljøminister Espen Barth Eide la Aasland frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering.  

Budskapet fra ministerne er godt nytt for alle som jobber med vannbårne oppvarmingsløsninger og demonstrerer med det at varme og strøm ikke er det samme sak. 

Det første og smarteste vi gjør er å bruke energi, særlig strøm, mer effektivt, sa Barth Eide og påpekte at å varme oss på panelovner ikke er spesielt smart. 

– Norge er et panelovnland. Så vi har i vårt strømoverskudd kost oss med å varme oss opp med panelovner, som er ekstremt lite effektivt i forhold til mange andre løsninger, sa Barth Eide. 

Regjeringen løfter frem varmepumper og vannbåren oppvarming.

– Det er ikke mulig lenger å snakke om utslippsreduksjon uten å ta tak i den store elefanten i rommet, som er hvordan vi bruker energi, sier Barth Eide.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen: 

  • Økning av bevilgningen til Enovas arbeid med energieffektivisering med 180 millioner kroner. 
  • Videreføring og styrkning av Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg til 300 millioner kroner. 
  • Økning av bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken med til sammen 15 millioner kroner for å styrke deres arbeid med energieffektivisering. 

Beløpene som er satt av i statsbudsjettet er lavt i forhold til behovet, men elementene i planene for å energieffektivisere er likevel svært positive.

Rørentreprenørene Norge er opptatt av at ønsket om faktisk energi effektivisering må sikres i tekniske krav til fremtidige bygg. Rørleggerbedrifter over hele landet er klare til å bidra med energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg, slik at de kan utnytte fjernvarme og varmepumpeteknologien. 

Under kan du se opptak av Regjeringen sin handlingsplan for energieffektivisering.

Regjeringen sin handlingsplan for energieffektivisering  - Olje- og energiminister Terje Aasland

Det er strøm som er den kritiske faktoren, høyforedla elektroner, kaller jeg det (Aasland) som er den kritiske faktoren i kraftsystemet vårt. Det er den som belaster nettet, det er den som belaster naturen med mer eventuelt nedbygging som følge av at vi trenger mer fornybar energiproduksjon. Også er  (Aasland) Her er et godt eksempel, dere (Oslo Havn) har gjort et godt valg, en luft til vann varmepumpe. Og dere har mål om å hente varme til sjøen inn i denne varmepumpa og spre det gjennom dette anlegget for oppvarming i bygget i dette bygget. Det ønsker vi å motivere til å bidra til å motivere for. (-…) For da bruker du litt mindre strøm…. Det viser at det er viktig å sette fokus på strømforbruket når vi snakker om energieffektivitet. For det er det som er den store belastningen og den store utfordringen i den tiden vi akkurat nå lever i. 

Regjeringen sin handlingsplan for energieffektivisering – Klima og miljøminister Espen Barth Eide

Det første og smarteste vi gjør er å bruke energi, særlig strøm, mer effektivt. Det er å frigjøre smarte elektroner, høyforedlede elektroner som Aasland sa, til smartere bruk. Norge er et panelovnland. Så vi har i vårt strømoverskudd kost oss med å varme oss opp med panelovner, som er ekstremt lite effektivt i forhold til mange andre løsninger. Nå kommer varmepumper og andre løsninger, men også dette med bruk av annen varme, enten det er fjernvarme fra fabrikk eller datasenter, eller nærvarme (som de skal gjøre i Skur 38) der du varmer opp på andre måter.  Da slipper du elektronene fri til å gjøre mer intelligente ting enn å varme opp en panelovn, for eksempel datamaskiner, elbiler og alt som skal elektrifiseres.