Tilbud / ordrebekreftelse for serviceoppdrag

Vi får jevnlig henvendelser fra medlemsbedrifter som spør om hvordan tilbudsbrev på service-oppdrag kan se ut, hvilken NS-standard eller kontraktsvilkår som bør brukes, hvilken risiko vi har for skader-/erstatningshendelser osv der beløpene vil bli store sett i forhold til oppdragets størrelse.

RørNorge har derfor bedt advokatfirmaet Grette om å utarbeide et standard tilbudsbrev / ordrebekreftelse som kan sendes ut pr. e-post for hvert serviceoppdrag dere utfører, eller som benyttes som en mal for en enkel rammeavtale med kunder som bruker dere ofte.

Det anbefales at NS 8406 benyttes som standardvilkår for serviceoppdrag.

Logg inn og se mal.