Bli med på webinar om "Sykefravær - bestride sykemelding"

Webinar banner

Den 5. september kl. 08.15 - 09.00 arrangeres gratis webinar, hvor det blir gjennomgang av regler i Arbeidsmiljøloven for sykefravær, og plikter/rettigheter for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Foredragsholder er Anita Hegg, Fagsjef HMS/advokat, fra BNL, og målgruppen er ledere med personalansvar.

Disse punktene vil gjennomgås i webinaret:

 • Hva bør du ha på plass før noen blir syke?
  • sykefraværsrutiner
  • liste over tilretteleggingsmuligheter
 • Hva gjør du når noen blir syke?
  • ta praten tidlig og følg opp i tråd med rutinene
 • Hva gjør du etter en sykemelding?
  • ha en oppstartssamtale


Les mer og meld deg på her – innen mandag 4. september kl. 14.00.

Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.

T