Bransjesamarbeid om uklare regler for vannskadesikkerhet

Bilde av: Svend Haugen representerer RIF (jobber i Norconsult), Arild Kristiseter representerer RIF (jobber i Multiconsult), Vidar Hellstrand representerer og er daglig leder i Fagrådet for Våtrom, Are S. Nielsen fagsjef i Rørentreprenørene Norge, Henrik S. Berg-Olsen fagsjef i Rørentreprenørene Norge.

Myndighetenes regelverk for vannskadesikkerhet i bygg er en bransjeutfordring. Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Fagrådet for Våtrom (FFV) og Rørentreprenørene Norge har sammen jobbet med et forslag til endring i veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK17) for bransjens beste.

Myndighetenes krav til vannskadesikkerhet i TEK17 har vært omdiskutert i mange år. Tolkningsrommet er for stort og bransjen vet ikke hva som er godt nok for å tilfredsstille funksjonskravene som er gitt. Det gjør at det brukes unødvendig mye tid på uenigheter innad i prosjekter og tekniske sakkyndige kommer ofte til ulike konklusjoner når tvistesaker skal avgjøres i retten. Stort tolkningsrom gir mulighet for å levere svært ulike løsninger og kvalitet. Det er viktig at byggherrer, de ansvarlige prosjekterende og utførende kan ha større trygghet for at de valgte løsningene oppfyller intensjonen bak kravene.

Det siste året har RIF, FFV og RørNorge diskutert og forfattet et forslag til endring av veiledningsteksten til flere punkter under §15-5 Innvendig vanninstallasjon i TEK17. Forslaget innebærer flere preaksepterte ytelser som dekker større deler av vanninstallasjoner i bygg enn det dagens preaksepterte ytelser gjør. Målet vårt er ikke nødvendigvis at forslagene blir tatt ordrett inn i veiledningen, men vi søker en avklaring på hva intensjonen bak funksjonskravene er, og hva Direktorat for byggkvalitet mener er et fornuftig kravsnivå. Vi mener det er nødvendig med en revisjon av veiledningen til § 15-5 Innvendig vanninstallasjon i TEK17.    

De konkrete forslagene og følgebrev med argumentasjon ble sendt til DiBK juni 2023 og kan leses her og her.

Podcast-episode om endringsforslaget

Du kan høre mer i podcasten Bare Rør, episode "#111: TEK17 – endringsforslag...", hvor Vidar Hellstrand, Svend Haugen og Henrik Seljeset Berg-Olsen er gjester, og snakker om samarbeidet.

Klikk her for å lytte til episoden på Spotify. Podcasten er også tilgjengelig på iTunes og Podbean.

imagemib4e.png
Bare Rør-episode #111: Vidar Hellstrand, Eli H. Eide, Henrik Seljeset Berg-Olsen og Svend Haugen.