Inger Lien Halvorsen ble valgt til ny nestleder i RørNorges styre

På Generalforsamlingen 6. juni ble det valgt nytt styre i RørNorge. Flere av styremedlemmene ble gjenvalgt, to personer er nye i rollen, mens nestleder Knut Jensen takker for seg.

Inger Lien Halvorsen jobber som avdelingsleder i Sig. Halvorsen AS og ble valgt inn i RørNorges styre på Generalforsamlingen i 2023, som representant for Rogaland-distriktet. Da tok hun over for sin far, Dag Halvorsen, som hadde vært styremedlem i årevis og er æresmedlem i RørNorge.  

Halvorsen tar nå over etter Knut Jensen fra Eriksen & Jensen, som har vært nestleder i ett år. Jensen går ut av styret, etter fire år som representant for Distrikt 8 I: Oslo og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård. Vi takker for innsatsen! 

image2r7l.png
Knut Jensen fra Eriksen & Jensen takket for seg. Her på scenen sammen med Marianne W. Røiseland, adm. dir. i RørNorge og Torkild Korsnes, styreleder i RørNorge.

 

Det er Mari-Ann Amundsen fra Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS, som tar over som representant for Distrikt 8 I. Hun har vært varamedlem siden 2020.  

De som ble gjenvalgt i styret var Trond Hagen, representant for Distrikt 5: Agder, Nina Reiersrud, representant for Distrikt 6: Telemark, Vestfold og Buskerud, og Åke Scherffenberg, representant for Distrikt 9: Akershus og Østfold (med unntak av kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård).  

I tillegg ble det valgt ny valgkomité for perioden 2024-2025. Valgkomitéen består av leder og to medlemmer, som alle velges for én periode av Generalforsamlingen etter forslag fra RørNorges styre. De nye representantene til Valgkomitéen er Knut Jensen, Eriksen & Jensen AS, Oslo (leder), Tore Bakke, Bravida (medlem), og Mike Kristiansen, Unik VVS, Bergen (medlem). 

imagezy2nn.png
Stig Fylling gikk av som leder av Valgkomitéen. Her fikk han takk for den gode innsatsen.

 

Ny nestleder

Inger Lien Halvorsen har 15 års jobberfaring fra bransjen, og er nå klar for oppgaven som nestleder i styret. Da hun ble valgt inn i styret under Generalforsamlingen i 2023, så hun dette: 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på styrearbeidet i Rørentreprenørene Norge. Til daglig jobber jeg med prosjekteringsarbeid i prosjektmarkedet, så det er veldig lærerikt og inspirerende å få vite mer om hvordan RørNorge jobber med rammebetingelsene for rørbransjen. Jeg tror det er mange i bransjen som ikke er klar over hvor mye arbeid som blir lagt ned i dette. 

– Jeg kan bidra med innspill sentralt på hva som opptar bransjen i vår region, samt innspill på faglige utfordringer vår bransje står overfor. Jeg synes det er viktig at styret fortsetter å fokusere på rammebetingelser som angår opplæringslov, innleieforbud, lovregulering av yrket mm., sier hun og legger til: 

– Det har også blitt gjort veldig mye bra arbeid innenfor rekruttering som må fortsettes med. I tillegg bør vi jobbe med å påvirke teknisk forskrift når det gjelder vårt fag, slik at vi i enda større grad får bærekraftige bygg for fremtiden. 

image58wn9.png
Inger Lien Halvorsen, avdelingsleder i Sig. Halvorsen AS og ny nestleder i RørNorges styre.


Dette er det nye styre i RørNorge 

G/N = gjenvalg eller ny. Uten bokstav = ikke på gjenvalg. 

Styreleder: Torkild Korsnes 
K. Lund AS 

Nestleder: Inger Lien Halvorsen (N) 
Distrikt 4: Rogaland - Sig. Halvorsen AS 

Per Harald Olsen 
Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland - Høytrykksvakta AS 

Andreas Hellem 
Distrikt 2: Trondheim - Bravida 

Mike Kristiansen 
Distrikt 3: Vestland - Unik VVS AS 

Inger Lien Halvorsen, nestleder  
Distrikt 4: Rogaland - Sig. Halvorsen AS 

Trond Hagen (G) 
Distrikt 5: Agder - Finn og Albert Egeland AS 

Nina Reiersrud (G) 
Distrikt 6: Telemark, Vestfold og Buskerud, Bravida 

Eirik Auale 
Distrikt 7: Innlandet - GK Rør AS 

Mari-Ann Amundsen (N) 
Distrikt 8 I: Oslo og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård - Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS 

Helge Ranheim 
Distrikt 8 II: Oslo - Østlandske VVS AS 

Åke Scherffenberg (G) 
Distrikt 9: Akershus og Østfold med unntak av kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård - NRA Øst AS 

Andreas Knutsen 
Distrikt 10: Møre og Romsdal - Nordvest Miljø AS 

GF-valg styre-5.jpg
Marianne W. Røiseland, adm. dir. i RørNorge og Torkild Korsnes, RørNorges styreleder, som ledet Generalforsamlingen 2024.