Samarbeid i nord

Nylig ble det avholdt felles møter mellom rørleggerbedrifter, elektrikerbedrifter og entreprenørbedrifter i Nord-Norge. Konklusjonen; samarbeid gir den utførende siden muskler.

– Ja, dette må vi gjøre mer av, konkluderte regionsjef for Nelfo Nord, Trond Morten Røst.

De tre bransjeforeningene inviterte egne medlemmer på fellesmøte både i Bodø og Tromsø, og de tre har mye til felles.

Gir tyngde

– Vi har den samme byggherren, vi har de samme kravene til utførelsen, vi forholder oss til de samme politikerne, og vi har alle et aktivt forhold til rekruttering og opplæring, sier leder i RørNorge Marianne W. Røiseland, som sammen med Merete Larsen, avdelingsleder i nord, deltok på vegne av rørbransjen.

– Det gir oss tyngde at vi står sammen og får tilbakemelding fra medlemmene våre, påpeker Merete Larsen.

artikkel_samarbeid i nord-3.jpg
Fra venstre: Merete Larsen, (avdelingsleder Rørentreprenørene Norge - Nordland),
Marianne W. Røiseland (adm. dir i Rørentreprenørene Norge), Stein Windfeldt (direktør i EBA Nord), og Trond Morten Røst (regionsjef for Nelfo Nord)

Krevende markedssituasjonen

Temaet for møtene var markedssituasjonen, lønnsomhet og endringer i byggenæringen, og ny modell for opplæring.

Fortsatt er Nord-Norge relativt optimistisk, til tross for generell negativ trend i byggenæringen. Det er mindre nedbemanning og greit med jobber i nord, sammenlignet med andre deler av landet.  

– Bygg- og anleggsaktiviteten i Tromsø er viktig og bygger billedlig sett fire og en halv enebolig hver dag. Det gir daglig Tromsø kommune 750.000 skattekroner i kommunekassen, sa Stein Windfeldt, direktør i EBA Nord.

Han påpekte at usikkerhet preger hele byggenæringen, der næringen selv er pessimister for det neste halve året, og der det er usikkert om vi har nådd rentetoppen og om byggekostnadene etter hvert flater ut.

Kunde og konkurrent

Markedssituasjon og generelle kraft til drift av bedrifter endrer også hvordan bedriftsstrukturen ser ut.

– Trenden har vært der en stund; de største blir større, flere bedrifter går sammen og stadig flere bedrifter er i flere markeder samtidig. Den som tidligere bare var kunden, er nå også konkurrent og leverandør. Det betyr at vi som bransjeforeninger har mye å tjene på å samarbeide, selv om vi selvsagt ser at det fortsatt er forskjeller og kan være noen interessekonflikter, sa Marianne W. Røiseland.

Trond Morten Røste var i sitt innlegg opptatt av å sikre fortsatt god fagopplæring med sterke opplæringskontor. Opplæringsloven har utfordret dagens opplæringskontor, og bransjene jobber tett sammen for god opplæring for fremtidens arbeidstakere i byggenæringen.

– Ta plassen

– Det er viktig at vi som byggenæring tar plassen vi skal ha i samfunnet. Næringen vår er viktig. Vi bygger landet, var budskapet fra de fire bransjeaktøremne.

Det er ingen tvil om at samarbeidet gav mersmak.

– Vi må sikre en arena for utførene i byggenæringen, som er viktig for oss. Vi må være en tydelig stemme.