Sprinklerkonferansen 2024 – med internasjonal ekspertise

Oddgeir Tobiassen Rørentreprenørene Norge

Oddgeir Tobiassen, Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) deltok på FGs sprinklerkonferanse som gikk av stabelen 20.-21. mars på Gardermoen. Målsetning med konferansen er å gi alle aktører et faglig påfyll og aktuell oppdatering innen fagfeltet sprinkler og slokkesystemer ved å møte internasjonal ekspertise med utstillere og foredragsholdere fra inn- og utland.

Konferansen samlet i underkant av 300 deltakere fra forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og brannteknisk miljø. På konferansen ble det presentert teknikk og ekspertise på høyeste nivå, av nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

imagehv6o.png
Fra venstre: Kristian Grimstvedt (Kiwa Kompetanse AS), Henrik Seljeset Berg-Olsen og Oddgeir Tobiassen, (RørNorge), Per Arne Lindvik, (Lindvik Consult AS, tidligere Kiwa) og Håvard Grønstad (FG Skadeteknikk).

 

Fagkurs sprinkler for utførende rørlegger


Direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge holdt et innlegg om organisasjonen og det nyutviklede fagkurs sprinkler for utførende rørlegger. Kurset er utviklet i samarbeid mellom RørNorge, Kiwa og FG Skadeteknikk.

Kurset er svært godt mottatt og de første 10 kursene er gjennomført i Q1 2024. I løpet av Q2 2024 vil nærmere 300 lærlinger og rørleggere ha gjennomført kurset. Kurset går over 3 dager og avsluttes med en to timers skriftlig test og ved bestått får deltaker utstedt fagbevis. 

blobid1.png

Revisjon av kompetansekrav for FG-900 utførelse og implementering av fagkurs sprinkler

 
Fra høsten 2024 tilpasses sertifiseringsordningen FG-900 Utførelse til fagkurset slik at deltakere med fagbevis kan delta på to dagers påbyggingskurs på Karmøy og avlegge 4 timers eksamen for utførende.
Ved bestått eksamen og 250 timers dokumentert praksis oppnås Sertifisering utførelse.Se hele programmet og utstillerlisten for konferansen her.

imagefz03.png