Vil du bli med og utvikle fremtidens rørbransje i Norge? Nå har du muligheten!

Som vår nye fagsjef er hovedoppgaven å bidra til en faglig sterk og seriøs rørbransje i Norge.
Les mer og søk her.

Dine ansvarsområder vil være innenfor:

  • opplæring, kompetanseutvikling og sertifiseringsordninger
  • akkordtariffer og overenskomst (FOB)
  • lovverk, standarder og etablerte praksiser

For å ivareta dette vil du samarbeide tett med kollegaer, medlemmer, myndigheter, andre foreninger og samarbeidspartnere på flere arenaer. Du vil være sentral i utforming i rammebetingelser for bransjen. Ditt arbeid skal stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Fagsjefen vil også avholde kurs og delta på faglige- og temabaserte seminarer, både fysisk og digitalt. Reise-virksomhet må derfor påregnes.

Høres dette ut som noe for deg? Les mer og søk her.