Entreprise- og kontraktsrett

Entrepriserett omhandler kontraktsforhold i bygg- og anlegg. I forskjellige typer entreprisemodeller anbefales benyttet ulike standardiserte kontrakter i hvert enkelt prosjekt, i tillegg til de konkrete kontraktsdokumentene.

RørNorge oppfordrer til mest mulig bruk av standardiserte og balanserte kontrakter i entrepriseforhold. Vi er pådrivere for gode holdninger og god bransjepraksis gjennom samarbeid med blant andre BNL, Nelfo og EBA. 

For kontrakter i byggeprosjekter mellom profesjonelle er det ingen lovregulering av partenes rettigheter og plikter. Derfor er det viktig å inngå skriftlige avtaler, og å bruke god tid på gjennomgang og kvalitetssikring av avtalene før signering.

Tilbud / ordrebekreftelse for serviceoppdrag

Vi får jevnlig henvendelser fra medlemsbedrifter som spør om hvordan tilbudsbrev på service-oppdrag kan se ut, hvilken NS-standard eller kontraktsvilkår som bør brukes, hvilken risiko vi har for skader-/erstatningshendelser osv der beløpene vil bli store sett i forhold til oppdragets størrelse.

RørNorge har derfor bedt advokatfirmaet Grette om å utarbeide et standard tilbudsbrev / ordrebekreftelse som kan sendes ut pr. e-post for hvert serviceoppdrag dere utfører, eller som benyttes som en mal for en enkel rammeavtale med kunder som bruker dere ofte. Det anbefales at NS 8406 benyttes som standardvilkår for serviceoppdrag.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å forbedre oss, og vil gjerne ha din tilbakemelding! Husk å legge inn mailen din, dersom du ønsker at vi skal komme tilbake til deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt