Bli Rørlegger – Fagteori

– en ny og etterlengtet teoribok for elever på VG2, skrevet av tre faglærere.

Bestill læreboken

Teoribok for elever på VG2

Boken skal bidra til å gi elevene en god og visuelt sterk innføring i rørfaget slik læreplanen legger opp til, og blir et supplement til Ifag og Rørhåndboka.

Forfatterne av er Astrid Høgden, Ståle Myklebust og Øystein Skyttermoen.

Fakta

 • 350 sider - skrevet av 3 erfarne faglærere

 • Inneholder detaljerte tegninger og oppgaver

 • Boken dekker hele pensum i VG2 – pluss mange av læreplanmålene i VG3

 • Nyttig hjelpemiddel for faglærere i rørfaget – medutvidet bruksområde

Mer informasjon om boken

Bokens forord

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon, stiftet i 1913 (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS), for rørleggerforetak. RørNorge har over 620 små og store medlemsbedrifter med over 9000 ansatte og lærlinger. Hvert år omsetter de for ca. 18 milliarder. Vårt mål er å hjelpe bedriftene til å lykkes. At rørleggeren har høy faglig kunnskap er viktig for at bedriften skal gå godt. 

Høsten 2021 startet de første elevene på eget VG2 Rørfag. Etter å ha splittet KEM (Klima- Energi og Miljø) studiet, er det befriende å kunne tilby en ren rørleggerutdanning på VG2. Etter kort tids undervisning meldte det seg behov for en egen lærebok i faget. 

Tre engasjerte faglærere henvendte seg til RørNorge våren 2022 med ønske om å skrive ny lærebok basert på manglene i tidligere oppslagsverk. Samtidig ønsket de RørNorge som ansvarlig utgiver.  

Et samlet styre i RørNorge mente en slik lærebok ville styrke fagutdanningen/rørleggerutdanningen og være et godt supplement til eksisterende opplæringssystemer innenfor rørleggerutdanningen i Norge.

Boken er i første omgang rettet mot VG2 studiet i rørleggerfaget, men dekker i tillegg mange av læreplanmålene i VG3. Det betyr at boken også kan benyttes i undervisningen av lærlinger som ikke har gått et tradisjonelt opplæringsløp. 

Vi har kalt boken “Bli Rørlegger- fagteori” for å synliggjøre hva boken er ment som, en lærebok i rørleggerfaget. I tillegg til selve boken finner man både oppgaver, tegninger og eksempler i iFag. I tillegg vil Rørhåndboka være et godt supplement til boken.

Takk til forfatterne Astrid Høgden, Ståle Myklebust og Øystein Skyttermoen for innsatsen, og Arve Hasfjord for bidrag med 3D- modellering. 

Oslo, mai 2023
Are Skaar Nielsen
Fagsjef i Rørentreprenørene Norge

Bestill læreboka

For bestilling klikker du på denne linken og fyller ut bestillingsskjemaet. 

Dersom du har andre spørsmål relatert til bestilling, kan du kontakte Ingebjørg Martinsen på .

Priser

Prisene er følgende:

Kr. 595,- for medlemsbedrifter 

Kr. 649,- for RørNorges samarbeidende opplæringskontor

Kr. 695,- for skoler og andre interesserte.

Frakt- og ekspedisjonskostnader tilkommer. 

Når blir bøkene levert

Ca. 1 uke etter bestilling. 

Fakta om boken

 • 350 sider - skrevet av 3 erfarne faglærere
 • Inneholder detaljerte tegninger og oppgaver
 • Boken dekker hele pensum i VG2 – pluss mange av læreplanmålene i VG3
 • Nyttig hjelpemiddel for faglærere i rørfaget – medutvidet bruksområde
Lurer du på noe? Spør oss!
 • Are Skaar Nielsen
 • Fagsjef
 • Ingebjørg Martinsen
 • Kurs- og kompetansekonsulent