Advokatforsikring

Advokatforsikringen fra HELP forsikring sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

OBS! Det kommer nye vilkår og priser for 2024. Ta kontakt med oss på , hvis du har spørsmål. 


HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som kun tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. HELP har egne ansatte advokater, og sørger for et dedikert advokatteam som arbeider for Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. Du kan være trygg på at din bedrift får den juridiske hjelpen dere trenger fra HELP, når dere trenger det.

Se Help vilkår 2024 her. 

Vi har hatt ordningen med HELP siden 2016. HELPs advokater har i snitt løst 100 saker hvert år for våre medlemmer.


Med advokatforsikring får du advokatbistand innen:
  • Kontraktsrett
  • Entrepriserett
  • Håndverkertjenester
  • Pengekravsrett
  • Fast eiendom (kun husleierett)

Forsikringen gir deg advokathjelp gjennom hele saken din, også før "skaden" har skjedd. Rådgivning er en sentral del av dekningen, og vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å bruke forsikringen aktivt. Har du for eksempel spørsmål knyttet til en kontrakt som skal inngås, eller trenger bistand til å sette opp en kontrakt? Kontakt HELP! Inntil 10 timer rådgivning er inkludert i forsikringen pr år.

Foruten rådgivning får du fullverdig advokathjelp i tvistesaker. Dette innebærer rådgivning, korrespondanse med motpart, forhandlinger og siste rekke prosess i domstolene om nødvendig.

Hvis saken må løses i rettssystemet påløper det en egenandel på kr 10 000. Bedriften betaler fremdeles ingen timespris for videre bistand, og advokatutgifter inntil 2 millioner kroner er dekket. Videre dekkes motpartens saksomkostninger om dere skulle tape saken. Inntil 2 tvistesaker pr år er dekket.

Interessert? Ta kontakt med Help:
Kundeservice: 22 99 99 99  
Les mer på www.help.no

help logo.jpg