Byggsikkerhets-, husleie- og skattetrekksgaranti

Her får du full oversikt over vår avtale med Matrix.

Garantier handler om å frigjøre kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse framfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Byggsikkerhetsgaranti
Matrix Insurance tilbyr byggsikkerhetsgarantier i både profesjonell  og forbrukersammenheng. I forbrukerentrepriser plikter entreprenøren etter bustadsoppføringslova å stille garanti som skal gjelde i prosjekttiden, samt fem år etter overtakelsen.

Her kan du se en film om byggesikkerhetsgarantien.

Husleiegaranti
Husleiegarantien gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Og her kan du søke om husleiegaranti.

Skattetrekksgaranti
Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil kr. 5.000.000,- pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløpet som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.

Her kan du søke om skattetrekksgaranti.

Her kan du lese mer om de ulike forsikringene.

For personlig betjening
Ta kontakt med Daniel Bakketeig i RørNorgeForsikring (Matrix Insurance).
Telefon: +47 23 20 79 61 Mobil: +47 95 83 60 69