Avdeling Agder

Rørentreprenørene Norge - Agder ivaretar medlemmenes interesser i regionen. I tillegg til at din bedrift får tilgang på vår medlemservice, er lokal nettverksbygging og påvirkning gode grunner til å melde seg inn hos oss. Lokal næringspolitikk, rammebetingelser og utdanning er noe av det avdelingen jobber med. Avdelingen har også opplæringskontor for rørleggerlærlinger.