Avdeling Finnmark

Rørentreprenørene Norge - Finnmark ivaretar medlemmenes interesser i regionen. I tillegg til at din bedrift får tilgang på vår medlemservice, er lokal nettverksbygging og påvirkning gode grunner til å melde seg inn hos oss. Lokal næringspolitikk, rammebetingelser og utdanning er noe av det avdelingen jobber med.

  • Ruben Åsheim
  • Avdelingsleder Rørentreprenørene Norge - Finnmark