Avdeling Troms

Rørentreprenørene Norge - Troms ivaretar medlemmenes interesser i regionen. I tillegg til at din bedrift får tilgang på vår medlemservice, er lokal nettverksbygging og påvirkning gode grunner til å melde seg inn hos oss. Lokal næringspolitikk, rammebetingelser og utdanning er noe av det avdelingen jobber med.

  • Merete Larsen
  • Avdelingsleder Rørentreprenørene Norge - Troms