RorNorge

Innhold

Politikk og rammebetingelser

Rørentreprenørene Norge er en tydelig stemme overfor myndigheter og andre beslutningstakere. Vi sørger for at rørbransjen blir hørt gjennom god dialog og etablerte samarbeidsgrupper.

Vi er engasjert i spørsmål knyttet til blant annet:

  • Plan- og bygningsloven (TEK, SAK, GOF)
  • Energi og miljø
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Svart arbeid (ROT)
  • Rørbransjens generelle rammevilkår
  • Omdømmebygging
  • Forholdet til leverandører og oppdragsgivere.

Vi står sterke sammen med Næringslivets Hovedeorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL). Dette gir oss enda større påvirkningskraft, og gir oss mulighet til å samarbeide på tvers av fagfelt innenfor næringen.

Vi tar også del i revisjon av standardvarer og øvrige byggeblanketter og har en løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet.