Regelverk og bransjenormer

Dette er de viktigste paragrafene som gjelder for rørleggerfaget når det kommer til sanitærinstallasjoner. For at rørbransjen skal ha de rette standarder og forskrifter å forholde seg til, sørger Rørentreprenørene Norge for å ivareta rørbransjens interesser ved revisjon og endringer av disse.

TEK17 § 15-5. Innvendig vanninstallasjon

 1. Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at
  a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare
  b) bakterievekst forebygges
  c) vanntemperatur ikke kan forårsake forbrenningsskade
  d) installasjonen er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser og mot tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde.
 2. Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

 3. Installasjoner skal
  a) tilrettelegges for framtidig vedlikehold og være lett utskiftbare
  b) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger
  c) sikres mot frostskader
  d) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

 4. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler.

 5. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet med stoppekran som er lett tilgjengelig og merket.

Les hele forskriften med veiledning her

TEK17 § 15-6. Innvendig avløpsinstallasjon

 1. Installasjoner skal
  a) prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden
  b) tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold
  c) tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger
  d) sikres mot frostskader
  e) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

 2. Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

 3. For å hindre tilbakestrømning skal vannstanden i den lavest beliggende vannlåsen ha nødvendig høyde over den innvendige toppen på hovedledningen i forgreningspunktet.

 4. Avløpsinstallasjoner skal ha minst én lufteledning som er ført til det fri uten vannlås, med mindre det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved bruk av en annen løsning.

 5. Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring. Avløpsrør skal være selvrensende.

Les hele forskriften med veiledning her

Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt