Om sprinkler

Rørlegger og rørleggerbedrift må til enhver tid være oppdatert på reglement og standarder rundt montering og bruk av sprinkleranlegg.

Sprinkleranlegget er et automatisk vannslokkeanlegg som skal oppdage brann og slukke den på et tidlig stadium. Det kan også konstrueres for å begrense brannen slik at den kan slokkes på annen måte.

Et sprinkleranlegg kan være ett av tiltakene for å slokke brann, men skal alltid vurderes opp mot andre tiltak i tillegg. Dette kan være alminnelige brannslanger, brannalarmer, røykvarslere etc. Sprinkleranlegget skal altså ikke erstatte andre brannbegrensende og forebyggende tiltak.