Vanntåkeanlegg

Vanntåke er betegnelsen på brannslokkesystemer hvor vanndråpene er svært små, mindre enn 1 mm. Det er vanntrykket i dysen kombinert med dens utforming som bestemmer dråpestørrelsen.

Disse systemene produserer betydelig mindre vanndråper pr. volumenhet vann enn hva en tradisjonell sprinkler gjør. Dermed økes overflatearealet på samme volum vann som i mange tilfeller kan utnyttes positivt i en brann. Vanndråpene med større overflateareal omsettes raskere til damp. Til denne prosessen trengs ofte betydelig energi som hentes fra brannen. På denne måten kan en brann kontrolleres gjennom en delvis kjøling og reduksjon av oksygeninnholdet i og rundt brannen. 

  • Vanntåke kan være høytrykk – generelt 60 bar og høyere.
  • Lavtrykk – generelt 16 bar eller mindre