Om Vann og avløp (VA)

Fagområdet Vann og avløp (VA) omfatter behandling av avløpsvann og kloakk fra husstander, industri og regnvann.

Rørentreprenørene Norge har sammen med MEF og EBA tatt initiativ til og laget læreplan til VG3-studiet Anleggsrørlegger. Vi er opptatt av å sikre rørleggerfaget i VA-sammenheng. 

RørNorge representerer også rørbransjen i rådet for opplæringsordning i ADK1-sertifisering. Her stiller også Norsk Vann, Maskinentreprenørenes forbund og lærestedene. Formålet med rådet er å sørge for at opplæringsordningen for ADK1-kompetanse bidrar med nødvendig kompetanse hos utførende entreprenører av VA anlegg.

Med ADK1-kurs får du et personlig kompetansebevis som lar deg jobbe med rørinstallasjoner i grøft. Kommunene krever at en i grøftelaget skal ha ADK-bevis.

VA/Miljøblad

VA/Miljø-blader er oppslagsverk for prosjektering og utføring av VA-arbeid. Oppslagsverket er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann. Disse normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene er basert på «beste praksis-løsninger». Det er i dag utarbeidet 127 VA/Miljø-blader (ca 40 relatert til VA-normen).

VA-norm

VA-normen representerer preaksepterte løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal være/utføres. Kommunalteknisk VA-norm gjelder for alle VA-anlegg. Kommunen lager disse reglene for hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes for kommunalt eide anlegg.