Regelverk

TEK17

Drikkevannforskriften

Ulike kommuner har egne tekniske bestemmelser og krav. Sjekk alltid den lokale VA-normen hos din kommune.