Regelverk

TEK17 angir et minstekrav for byggkvalitet innbefattet tekniske installasjoner. For at rørbransjen skal ha de rette standarder og forskrifter å forholde seg til, sørger Rørentreprenørene Norge for å ivareta rørbransjens interesser ved revisjon og endringer av disse.