Om kjøling

Kjøling blir i stadig større grad en viktig del av rørleggerens arbeidsoppgaver fordi byggenes konstruksjon endrer seg og behovet for temperaturregulering øker.

Kjøleanlegg brukes som betegnelse på installasjoner, systemer eller mekanismer som er laget for å sørge for at luften ikke blir for varm i oppholdssonen. Datasentraler og andre rom med varmeproduserende teknisk ustyr er avhengig av å bli kjølt ned.

Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.

TEK17 §13-4 – Termisk inneklima

Les mer i Rørhåndboka