Om varme

Utviklingen av varmeanlegg henger sammen med flere forhold som blant annet politikk, utvikling av lovverk, utdanning, byggemetoder, materialer og verktøy.

Rørbransjens viktigste bidrag inn i sirkulærøkonomibegrepet er at vi bygger anlegg som kan frakte og flytte energi rundt i bygg. Fornybar energi til oppvarming og kjøling hentes fra omgivelsene og overskuddskraft i industrien på en bærekraftig måte.

Rør i bygg bidrar til utnyttelse av ressurser som ellers ville gått til spille. Dette er sirkulær økonomi i praksis, noe rørbransjen har drevet med siden vi begynte å bygge fjernvarmeanlegg i Norge siden 1950. Dette er kjent teknologi som er godt utbygget over Norge - og hele Europa.

Ved hjelp av rør kan alle bygg få energifleksibel oppvarming. Rørentreprenørene Norge jobber med å posisjonere rørbransjens bidrag i det grønne skiftet.

Les mer hos Fjernvarmeforeningen.

Varmepumpe

En varmepumpe utnytter energien som finnes gratis i jord, berg, sjø eller luft, i kombinasjon med litt elektrisitet. Generelt kan vi si at for 1 kWh med tilført energi (elektrisitet), så leverer normalt en varmepumpe mellom 2 og 5 kWh med varmeenergi. Effekten avhenger av ulike forhold, som utetemperatur for de varmepumpetypene som henter energien fra uteluften.

En varmepumpe er både miljø- og klimavennlig. For det første fordi den er energieffektiv. Faktisk vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, gass, olje, bioenergi eller fjernvarme. Erstatter varmepumpen anlegg som har vært kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi, forsvinner i tillegg de lokale utslippene. For det andre fører ikke varmepumper i drift til klimagassutslipp, slik for eksempel en oljefyr gjør. Varmepumpe er også bra for lommeboka, siden du får varmet opp boligen din til en lavere strømregning enn om du for eksempel hadde hatt bare panelovner til oppvarming.  (Kilde: NOVAP)

Vil du vite mer om varmepumper, kan du lese mer på varmepumpeinfo.no.

NB! Veiledningen til NS-EN  1264 under er finansiert av gulvvarmeleverandørene Roth Norge, Armaturjonsson, ABK-Qviller, Canes, LK Systems, SGP-Armatec, TECE Norge og Uponor.

Her er det fjernvarme i Norge

Fjernvarmeforeningens side fjernkontrollen.no gir kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Varmenormen

Varmenormen egner seg som veileder ved prosjektering, installasjon og drift av energiløsninger, og som referanse i prosjekter, for å sikre kvalitet med en felles referanse for VVS-bransjen. Rørentreprenørene Norge, VVS-foreningen og Norconsult har sammen utarbeidet Varmenormen.
Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt