Smittevernbrosjyre og sjekkliste

RørNorge anbefaler våre medlemsbedrifter å til enhver tid forholde seg til rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring, og er å betrakte som minimumstiltak. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover dette.

Smittevernkurs

Rørentreprenørene Norges har utviklet smittevernkurs i samarbeid med Datapower Learning og Byggmesterforbundet. Kurset er gratis for våre medlemsbedrifter, og det tar en liten time å gjennomføre. Vi anbefaler alle medlemmer å gjennomføre kurset!

Medlemmer i RørNorge/NHO med arbeidsgiverspørsmål relatert til koronavirus

Utover rådene på nho.no, og maler og veiledere på Arbinn.no (Arbinn krever innlogging), kan medlemmer kan medlemmer ta kontakt via chat på Arbinn.no, og velg spørsmål om korona. Du kan også ringe NHOs Medlemssenter 23 08 84 40, og taste 0 for spørsmål om korona.
Medlemmer i RørNorge kan kontakte BNLs advokater her 
Kontaktinformasjon NHO og informasjon om innlogging på Arbinn.no
Arbeidstakere og andre privatpersoner bes kontakte sin tillitsvalgte, sin arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.