Overgangsordninga for Sentral godkjenning forlenges

Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Bedriftsledere kan puste lettet ut. Ordningen med sentral godkjenning forlenges inntil en ny ordning på et eller annet tidspunkt er på plass

Vi har lyttet til innspillene vi har fått og for å sikre forutsigbare rammevilkår, blir overgangsordningen for Sentral godkjenning forlenget, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Overgangsordningen for Sentral godkjenning ble innført i 2016 har blitt forlenget flere ganger. Planen var å avvikle ordningen 1. juli neste år.

Denne avklaringen kom sent, men godt, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

RørNorge er en av organisasjonene som har bedt om en avklaring og som har foreslått en forlengelse av ordningen.

Vi er glade for at ordningen nå forlenges til et nytt system for godkjenning er på plass, og at det nå ikke settes nye frister som bare bidrar til å stresse bedriftene. Vi har hatt mange henvendelser det siste året fra bedrifter som lurer på hva som skjer etter 1. juli neste år. Nå kan alle senke skuldrene, sier Tobiassen.

Nå kan bedrifter som fikk Sentral godkjenning før 1.januar 2016 være trygge på at tidligere godkjenninger kan fornyes uten endringer.

Mange har ventet på oppfølging av forslagene fra det såkalte Byggkvalitetsutvalget som ble lagt frem like før pandemien slo til.

LES OM BYGGKVALITETSUTVALGET HER

Foreløpig har ikke departementet kommet med noen forslag til oppfølging av rapporten.