Årsberetningen 2022 er nå tilgjengelig

I rapporten får du en rask og oversiktlig oppsummering av mål som er oppfylt siste året og andre prosjekter RørNorge har gjennomført, samt årsregnskap og statistikker.

Årsberetningen 2022 ligger nå tilgjengelig på vår nettside her. Beretningen kan leses som digitalblad eller lastes ned som PDF.


2022 – et år i motvind
 

Pandemien hadde ikke sluppet taket før Regjeringen dro frem lut og høytrykksspyler for å rengjøre byggenæringen. Så gikk det en måned og Russland invaderte Ukraina. Det ble krig i Europa, og med den energikrise. Og FN-rapport viser at den globale oppvarmingen fortsetter. Det er mye å ta tak i. 

marianne på kontoret.jpg
Marianne W. Røiseland, Adm.dir. Rørentreprenørene Norge.


Usikkerhet er ordet som best dekker 2022.
Til tross for usikkerhet rapporterte medlemsbedrifter over nesten hele landet om nok å gjøre. Og 2022 var ikke bare dystert, hverken for klimaet eller for rørleggerbedrifter. Med høye strømpriser ble det fart på energieffektivisering og etterspørselen etter varmepumpe og vannbårne anlegg gikk i været. Krisen gav en kick-start for rørleggerens løsninger og nye miljøvennlige energiløsninger. Det kan trenges, for Norge ligger bak målet om å energi-effektivisere bygningsmassen og bygningsmassens energiforbruk frem mot 2030 med 10 TWh, eller 14,3 Alta kraftverk.   

FNs klimarapport i 2022 krever umiddelbare og kraftige utslippskutt for å nå målet om å begrense oppvarmingen til "bare" 1,5 grader. Det er illevarslende. 

Etter oljeindustrien er byggenæringen en av de store utslippsaktørene. Mange medlemsbedrifter har utarbeidet egne bærekraftstrategier og vi har jobbet for at Regjeringen ikke bare gir strømstøtte, men også bidrar til å energi effektivisere. Så holder det ikke bare å levere gode energiløsninger, rørbransjen må bidra på andre måter også. Kan vi redusere transport til og fra byggeplasser, har installasjonene høy nok kvalitet, bør vi bruke plast fremfor stål og kobber? Det er noen av spørsmålene vi må ta stilling til fremover. 

Les mer i Årsberetningen 2022.