Prosjektsamarbeid og konkurranserett

Hensikten med konkurranselovgivningen er å fremme konkurranse ved å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Konkurranselovgivningen skal hindre konkurransevridende virksomhet. Forholdet mellom konkurrenter er regulert i konkurranseloven, både mellom konkurrerende bedrifter og bransjeorganisasjoner.

Konkurranseloven inneholder to sentrale forbud:

  • Et forbud mot konkurransebegrensende avtaler og samordnet praksis
  • Et forbud mot misbruk av dominerende stilling

For mer info, gå til: Konkurransetilsynets nettside