Kalkulasjon og anbudsberegning - generelt og bruk av RS kalk/Cordel

Medlem: 6 450,- Ikke-medlem: 9 950,- Medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 4 950,- Ikke-medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 8 950,-

For rørleggermestere, kalkulatører og saksbehandlere som kalkulerer tilbud og anbud. Passer også for kandidater til mesterprøven. Forkunnskaper med kalkulasjonspraksis og teoretiske kunnskaper innenfor kalkulasjon og anbudsberegning er en fordel.

Mål med kurset

Å gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utføre anbuds- og kalkulasjonsarbeider manuelt og ved bruk av dataprogrammet RS’kalk/Cordel.

Dokumentasjon/kursinnhold

Til kurset medfølger kursperm, læreboken ”Kalkulasjon - og anbudsberegning fra Rørentreprenørene Norge, akkordtariffen for rørleggerfaget og manual for anbudskalkulasjon tilpasset RS kalk/Cordel.

Omfang og gjennomføring

1. dag kl. 0900 - 1500                                  
2. dag kl. 0900 - 1500

Evaluering

Kursbevis

Rørentreprenørene Norge er eiwer og utvikler av kurset, som gjennomføres av arrangør godkjent av Rørentreprenørene Norge.

Lurer du på noe? Spør oss!