RorNorge

Innhold

Kalkulasjon og anbudsberegning - generelt og bruk av RS kalk/Cordel

For rørleggermestere, kalkulatører og saksbehandlere som kalkulerer tilbud og anbud. Passer også for kandidater til mesterprøven. Forkunnskaper: Kalkulasjonspraksis og teoretiske kunnskaper innenfor kalkulasjon og anbudsberegning er en fordel.

Mål med kurset:
Å gi deltakerne et godt grunnlag for å kunne utføre anbuds- og kalkulasjonsarbeider manuelt og ved bruk av dataprogrammet RS’kalk/Cordel.

Dokumentasjon/kursinnhold:
Til kurset medfølger kursperm, læreboken ”Kalkulasjon - og anbudsberegning fra Rørentreprenørene Norge, akkordtariffen for rørleggerfaget og manual for anbudskalkulasjon tilpasset RS kalk/Cordel.


Omfang og gjennomføring
1. dag kl. 0900 - 1500                                  
2. dag kl. 0900 - 1500           

Kursavgift
medlemmer kr 5.950.-, deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr. 4.450.-  
Ikke medlemmer kr 6.950.-   deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr. 5.950.-  

Evaluering: Kursbevis

Kalkulasjon og anbudsberegning – generelt og bruk av RS kalk/Cordel

Program 1. dag

Kalkulasjon, lønns­sys­temer, akkordtariff

Komm.

Verktøy og hjelpemidler for kalkulasjon

Kompendium

Rørbransjens prissystem og prisbøker til kalkulasjon

Generelt om kalkulasjon – rekkefølgen i kalkulasjonsarbeidet

 

Tilbudsgrunnlag – masseuttak

 

Rørbransjens mønster for kalkulering, oppbygging av faktorer for arbeidslønn og

Materiell. Eksempel på oppbygging av faktorer og tilbud.

Arbeids-oppgave

 

 

Gjennomgang av akkordtariffen
Generelle- og spesielle forutsetninger til bruk ved utregning av arbeidslønn

Akkordtariff

Beregning av arbeidstid etter akkordtariffen og timelønn

 

 

 

Beregning av enhetspriser som inneholder alle kostnader i følge NS 3420 og 3450 – Viktige elementer i NS 3420/NS 3451

 

Kalkulasjon etter enhetspriser

Arbeids-
oppgave

Hvordan er RS kalk Cordel tilpasset prinsippet i kalkulasjonen?

 


Program 2. dag

Bruk av RS kalk Cordel i anbudskalkulasjon

 

Generelle betjeningsprinsipper og funksjoner i RS kalk (Cordel)

Bruker

Gjennomgang av ulike menyer og register

Manual

Gjennomgang av menyer og funksjoner

 

Enkle oppsett og definisjon av egne menyer

Tilgang

Innlegging og definisjon av faste kostnader, påslag og faktorer

program

Utarbeiding og kopiering av pakker

 

Kalkulasjon av mindre anbud

Arbeids-

Kalkulasjon av prosjektanbud – etter NS 3420 (3421)

oppgaver

Kopiering av anbud – gjenbruk av anbud

 

Import og eksport av anbud

 

Rapporter og utskrifter – standard utskrifter

 

Import og eksport av filer

 

Medlemmer i RørNorge kan ringe fagekspertene våre så mye de vil. Ikke nøl med å ta kontakt!