Vurderingskriterier

Scorer bedriften høyt på disse kriteriene, er den en klar kandidat til å vurderes som Årets Lærebedrift!

 1. Bedriften må være medlem av Rørentreprenørene Norge og et av våre opplæringskontor
 2. Bedriften må vise vilje til å ta inn lærlinger, og til å lære bort faget
 3. Faglig kvalitet
  Alle - eller i alle fall de fleste - av lærlingene i bedriften har bestått svenneprøve
  Bedriften er positiv til bruk av iFag
  Bedriften har en klar plan for oppfølging av lærlinger
 4. Læremiljø/ivaretakelse av lærlinger
  Lærling er en likestilt ansatt i bedriften
  Lærling får delta på faglige og sosiale arrangementer i bedriften
 5. Bedriften tar på seg roller i opplæringssammenheng (dette er ikke absolutte krav, men de gir pluss i margen)
  Bedriften deltar i opplæringskontor og nemnder
  Bedriften bidrar til å fronte faget og rørbransjen
  Bedriften bidrar til likestilling
  Bedriften bidrar til mangfold