Teknisk Jusforum er etablert

I løpet av høsten vil Teknisk Jusforum første onsdag i måneden arrangere webinarer, i samarbeid med Advokatfirmaet Grette. Alle medlemmer inviteres til å delta og temaene vil være praktiske, juridiske problemstillinger som har nytteverdi for medlemmene.

Teknisk Jusforum er et nyetablert juridisk samarbeid mellom RørNorge og NELFO.

– De tekniske fagene er underlagt samme lovverk og jobber etter de samme NS'ene, og med like juridiske utfordringer. Vi har derfor mye å tjene på å samarbeide, og gjennomføringen av høstens webinarserie i samarbeid med Advokatfirmaet Grette er ett av flere bidrag for å øke den juridiske kompetansen hos RørNorges og NELFOs medlemsbedrifter, sier advokat Trond Martinussen i RørNorge.

To webinarer er allerede gjennomført og med stor deltakelse fra medlemmene. Det første webinaret med tema: Ekstreme økninger i råvare- og materialpriser – hvordan håndtere dette juridisk og senest om HMS-avvik og straffeansvar for daglig leder ved arbeidsulykker.

Planlagte webinarer i regi av Teknisk Jusforum:

  • 6. oktober: "Eierskap og nøkkelansatte – inntreden og uttreden. Praktiske problemstillinger"
  • 3. november: Tema ikke fastsatt pt
  • 1. desember: "Når nøkkelansatte starter opp eller går over i konkurrerende virksomhet. Forebyggelse og reaksjonsmidler"

Alle webinarene holdes i frokostseminartid, fra 08.15 til 09.00.

– Vi jobber også med en kommende podcast. I løpet av november er planen å ha startet opp en ny podcast med juridiske og bransjerelaterte temaer og interessante gjester som er verdt å lytte til. Vi vil komme tilbake med mere informasjon når lanseringsdato nærmer seg, sier Trond.