Jorunn Løyning,Konsernsjef i Allier Gruppen, og dommer i i kåringen Årets Lærebedrift 2023.

Tips oss om Årets Lærebedrift 2023

En av to dommere i kåringen av Årets Lærebedrift 2023, Jorunn Løyning,Konsernsjef i Allier Gruppen.

Hvem fortjener å bli årets lærebedrift? Vi tar imot nominasjoner og gleder oss til å høre om rørbransjens fantastiske mentorer for morgendagens rørleggere.

Vil du nominere?

Send en e-post med en kort begrunnelse til firmapost@rornorge.no

Nominasjonsfristen er 1. mai.

For sjette år på rad kårer vi Årets Lærebedrift. RørNorge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift. 

En av dommerne som skal kåre rørbransjens beste lærebedrift 2023 er Jorunn Vikdal Løyning, konsernsjef i Allier Gruppen. Det er hennes tredje år på rad som dommer, og motivasjonen for å få inn nominasjoner er sterk. 

– Vi trenger dyktige bedrifter og fagarbeidere til å utvikle lærlinger, og vi trenger dyktige lærlinger til å videreutvikle faget, sier Løyning.  

Hun legger til at det er viktig å vise frem gode lærebedrifter for å motivere alle i bransjen til å utvikle lærlinger, slik at ungdom ønsker å søke seg til bransjen vår. Derfor er det en stor glede å utnevne den beste av de beste lærebedriftene blant våre medlemsbedrifter på RørNorges Generalforsamling i juni.


Et forbilde i bransjen

Som en erfaren dommer forteller Løyning hvordan prosessen i kåringen går frem. 

– RørNorge gjør et grundig forarbeid sammen med de nominerte bedriftene, slik at juryen blir bedre kjent med selskapene og får relevant og mest mulig objektiv informasjon som vi kan evaluere. 

 – Når vi vurderer nominasjoner av lærebedrifter ser vi at flere bedrifter har områder der de arbeider spesielt godt. De som vinner er de som leverer godt på de fleste områder og som kan være et forbilde. 

– Vi ser for eksempel på hvordan lærlingearbeidet er organisert, hvor stor lærlingeandelen er sammenlignet med antall fagarbeidere, hvordan uttrykkes selskapets holdning til mangfold, hvordan blir lærlinger ivaretatt og inkludert i driften og flere andre faktorer som er viktig for trivsel og faglig utvikling, legger Løyning til avslutningsvis. 


Fokus på morgendagens rørleggere

– De fleste av våre medlemsbedrifter har egne lærlinger og gjør en formidabel innsats for at de skal bli gode rørleggere. Her utvikles og videreføres uvurderlig yrkeskompetanse som samfunnet vårt avhenger av, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland. 

– Vi kommer til å legge vekt på bedriftens vilje til å ta inn lærlinger, fokus på faglig utvikling, kvalitet og læremiljø, sier Røiseland. 

marianne fornøyd rørnorgevegg.jpgMarianne W. Røiseland, adm.dir i Rørentreprenørene Norge


Vurderer etter kriterier

Juryen består av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør. I tillegg ligger det konkrete kriterier med poengscore til grunn for vurderingen, de kan du lese om her.

Kriteriene er:

  • Vilje til å ta inn lærlinger og til å lære bort (antall lærlinger i forhold til antall faste ansatte i bedriften samt skjønnsmessig vurdering)
  • Faglig kvalitet (beståtte svenneprøver, bruk av ifag og plan for oppfølging av lærlinger)
  • Læremiljø/ivaretakelse av lærlinger (basert på lærlingeoppfatning av å være en del av bedriften og deltakelse i faglige og sosiale arrangementer i bedriften)
  • Roller bedriften tar på seg i opplæringssammenheng

Bedriftene må også være medlem av RørNorge og følges opp av et RørNorge-tilknyttet opplæringskontor.

Vil du nominere? Send en e-post med en kort begrunnelse til firmapost@rornorge.no så snart som mulig. Utvalgte nominerte vil bli presentert løpende på rørnorge.no og i relevant fagpresse.
Nominasjonsfristen er 28 april.