Kurs

Servicerørlegger - leder 1

Kursets målgruppe er «selvgående» servicerørleggere som styrer sin egen hverdag i forhold til bestilling av materialer, prosjektering og avtaler med kunde. Det er ingen spesielle opptakskrav bortsett fra fagutdanning som rørlegger.

Mål

Kursets mål er at deltakerne etter endt kurs og evaluering skal kunne:

 • Kommunisere med kunden på en profesjonell måte med grunnlag i kundens forventninger.
 • Markedsføre foretaket og bransjen og tilrettelegge for mersalg.   
 • Dokumentere arbeidet gjennom kunnskap om forskrifter og bransjenormer.
 • Kjenne til kundens og bedriftens rettigheter og ansvar
 • Vise til gjeldende regelverk.

Innhold

Kurset skal inneholde følgende emner:

 • Oppdragsforståelse - hva går jobben ut på og hvilke forhåndsopplysninger kan kunden gi?
 • Kommunikasjon – kundene er ulike!
 • Økonomi, mersalg og ettersalg – markedsføring – hva mer kan jeg gjøre for deg?
 • FL-VA/VVS 2016, reklamasjonsbehandling og håndverkertjenesteloven - veiledningsplikt
 • Varer levert av kunde – materialgodkjenning, kundens og bedriftens ansvar
 • Dokumentasjon og underlag for fakturering
 • Teknisk forskrift og vannskadesikker rørentreprenør
 • Bruk av digitale verktøy på servicejobben – hvordan fungerer RØRAPP?

Gjennomføring og læremidler

Kurset gjennomføres med ordinær klasseromsundervisning, samtaler og erfaringsutveksling. I tillegg til eget kurskompendium benyttes Rørhåndboka og digitale læremidler.

Omfang  

Kurset skal gjennomføres i løpet av 7 klokketimer, inkludert pauser. I tillegg kommer tid for evaluering som gjennomføres i bedriften.

Evaluering

Evalueringen skal skje i samtale med bedriftens ledelse. Samtalen skal dokumenteres på et skjema som utleveres på kurset. Deltakeren får kursbevis etter innlevering av samtaledokumentasjonen.

Kurspriser

Medlemmer av Rørentreprenørene Norge: kr 2.950,-.
Deltaker nr. to og flere fra samme medlemsbedrift kr 2.250
Ikke medlemmer av Rørentreprenørene Norge: kr 3.950,-.
Deltaker nr. to og flere fra samme medlemsbedrift kr 3.250
 

Prisen inkluderer alle kurskostnader bortsett fra reise til-fra kursstedet.

Lurer du på noe? Spør oss!