Våtrom grunnmodul

For alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom.

Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen. Modulen gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler.

Hovedmål

Etter gjennomført grunnmodul skal kursdeltaker:

  • kunne bruke Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) i praktisk arbeid
  • ha tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og –arbeid
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til planlegging av utførelsen
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til oppbygging konstruksjoner
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike tekniske installasjoner
  • kunne velge materialer, utstyr og løsninger både for nybygg og rehabilitering
  • kjenne til hvilke krav BVN stiller til produksjonskontroll og dokumentasjon

Gjennomføring

Undervisningen består av faglige forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveløsning.

Varighet

2 dager

Kursbevis/sertifikat

Grunnmodulen alene gir ingen sluttkompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul, modul for faglig leder/prosjekterende (modul B) eller modul for takst og kontroll (modul C). Ved eksamen for aktuell fagmodul, modul B eller modul C stilles det spørsmål fra grunnmodulen.

Alle som fullfører grunnmodulen mottar deltakerbevis forutsatt at deltakerne har vært tilstede under hele kurset og innlevert alle øvingsoppgaver. Aktuell fagmodul, modul B eller modul C gjennomføres innen ett år og avsluttes med tilhørende eksamen.

Alle deltakere må disponere Byggebransjens våtromsnorm under kurset.
For elever ved videregående opplæring (lærlinger/ opplæringskontor) vil dette ha en kostnad på kr. 250,- + mva. For andre kursdeltakere: Se alle priser her

Ved bestilling av BVN send E-post til salg.byggforsk@sintef.no

Nærmere opplysninger:
Kontakt Ingebjørg Martinsen epost: ingebjorg@rornorge.no eller tlf. 916 49 779

Lurer du på noe? Spør oss!